Selectează o Pagină

Termeni și Condiții

INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA. Pentru noi, avînd în vedere relația specială cu Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SÎNTEM?

BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Str. București, Sector2, Șos. Pantelimon nr 311, ap. 45, camera 1, înregistrată la ORC sub nr. F40/556//12.03.2019, avînd CUI 40773145.

CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vînzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sînteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decît cele strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțămîntul Dvs. sînt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțămîntului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.

Situațiile în care BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sînt următoarele:

 1. Înregistrare cont pe site-ul http:banculescu.ro:

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sînt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional. De asemenea, în timpul utilizării platformei https://banculescu.ro , sînt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sînt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încît să vă oferim o experiență cît mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Înscriere la evenimente (gratuite sau contra-cost);

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;

3. Abonare la Newsletter:
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încît prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sînt următoarele:

 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr
  de telefon;
 • Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 • Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

 

CÎT TIMP SÎNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decît termenul general de prescripție.

CARE SÎNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sînt incomplete; BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întîrzieri nejustificate, iar BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA are obligația de a șterge datele respective, atunci cînd:

(i) datele cu caracter personal nu mai sînt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii) vă retrageți consimțămîntul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

(i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA să verifice exactitatea datelor;

(ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitînd în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii) BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA prevalează asupra drepturilor Dvs.; BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFAL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA la alt operator atunci cînd acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plîngere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțămîntul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFAL pe baza consimțămîntului înainte de retragerea acestuia.

 

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sînt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: contact@yogacuana.ro.

BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci cînd este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sînt oferite de BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sînt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținînd cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii. Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!