Select Page

INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SOLICITARE ACORD ȘI INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA. Pentru noi, avînd în vedere relația specială cu

Dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter

personal pe care ni le furnizați. În aceiași măsură Confidențialitatea datelor

Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

CINE SÎNTEM? BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA este o societate organizată și care funcționează

în conformitate cu legile din România, cu sediul în Str. București, Sector2, Șos.

Pantelimon nr 311, ap. 45, camera 1, înregistrată la ORC sub nr.F40/556//12.03.2019, avînd CUI 40773145.

CE DATE PRELUCRĂM? În

vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii,

informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la

reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a

exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și

serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață,

statistică, monitorizare a vînzărilor și comportamentului de cumpărare a

Clienților, activități administrative și de media, sînteți de acord să ne

încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de

domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont

site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decît cele

strict necesare scopului precizat în această politică.

CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțămîntul Dvs. sînt

și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom

prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se

realizează în temeiul consimțămîntului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1)

lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce

urmează Regulament/ul.

Situațiile în care BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA va colecta

și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora

aceste date vor fi prelucrate, sînt următoarele:

 1. Înregistrare

cont pe site-ul http:banculescu.ro Colectarea datelor cu caracter personal în acest

caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de

utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele

achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din

aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sînt necesare pentru o bună

comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și

pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional. De

asemenea, în timpul utilizării platformei http://banculescu.ro  , sînt

colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de

căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate

etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma

noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sînt

colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile

vizitate. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm

și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încît să vă oferim o

experiență cît mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

 1. Înscriere la

evenimente (gratuite sau contra-cost);

Scopul prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în cazul

înscrierii la evenimentele organizate de BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA

constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la

eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de

eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care

v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor

contra-cost;

 1. Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz

este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate

de noi și de marketing direct și publicitate;

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a

platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni

(”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din

datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom

apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru

punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel

încît prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure

protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu

furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate

acestora sînt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr

de telefon;

 1. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail,

număr de telefon, adresă;

 1. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail,

număr de telefon, adresă;

 1. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 2. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de

e-mail, număr de telefon, adresă;

 1. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 2. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 3. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

CÎT TIMP SÎNT STOCATE DATELE DVS.? Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate

pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior,

pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decît termenul general

de prescripție.

CARE SÎNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

dreptul de acces

la date – aveți dreptul de a

obține din partea BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA o confirmare că se

prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces

la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter

personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru

orice alte copii solicitate de Dvs., BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA poate

percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care

introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care

solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format

electronic utilizat în mod curent;

dreptul la

rectificare – aveți dreptul de a

obține rectificarea de către BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA a datelor cu

caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor

cu caracter personal care sînt incomplete; BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA va

comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter

personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru

se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa

cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la

ștergerea datelor – aveți dreptul

de a obține din partea BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA ștergerea datelor cu

caracter personal care vă privesc, fără întîrzieri nejustificate, iar BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA are obligația de a șterge datele respective, atunci cînd:

(i) datele cu caracter personal nu mai sînt necesare pentru îndeplinirea

scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți

consimțămîntul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei

juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive

legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu

caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal

trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost

divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția

cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi

disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți

solicita acest lucru;

dreptul la

restricționarea prelucrării

aveți dreptul de a obține din partea BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA

restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din

următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi

permite BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA să verifice exactitatea datelor; (ii)

prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter

personal, solicitînd în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în

scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau

apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA  prevalează asupra drepturilor Dvs.; BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost

divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu

excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune

eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari,

dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la

portabilitatea datelor – aveți

dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost

furnizate către BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFAL, într-un format structurat,

utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste

date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți

dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA la alt operator atunci cînd acest lucru este fezabil din

punct de vedere tehnic;

dreptul la

opoziție – aveți dreptul de a vă

opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice

moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de

profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a

depune o plîngere în fața

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal;

dreptul de a vă

retrage consimțămîntul în orice

moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal

efectuate de BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFAL pe baza consimțămîntului

înainte de retragerea acestuia.

CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu

caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării

drepturilor pe care le aveți, astfel cum sînt acestea menționate în cadrul

secțiunii anterioare, ne puteți

contacta la adresa:

contact@yogacuana.ro

BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA vă va furniza informațiile

solicitate în format electronic atunci cînd este posibil, cu excepția cazului

în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri

luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sînt oferite de BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile

formulate de Dvs. sînt nefondate sau excesive, în special din cauza

caracterului lor repetitiv, BĂNCULESCU BOGDAN – ALEXANDRU PFA poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținînd cont de costurile

administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru

luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii. Precizăm faptul că prin

acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de BĂNCULESCU

BOGDAN – ALEXANDRU PFA, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu

Caracter Personal.

Vă mulțumim!